Current track

Title

Artist

Background

Charity Concert: GATA Band

Centre Arménien Hay Doun [Bruxelles]

Event info
Date: 27 janvier 2023
Time: 19:30
Location: Centre Arménien Hay Doun
Address: Rue du Gaz 83, 1020 Bruxelles
Event: https://www.facebook.com/events/685649749695344/?ref=newsfeed
Details
It is with great pleasure that SOAR announces the holding of a charity concert of GATA Band which will fund the school tuition fees of orphans in Armenia and Artsakh.
See you all on January 27th 2023 at 19:30 at Hay Tun!
Tickets
Adults 30€
Kids from 3-10years old 15€
Wine, Softs and small snacks will be available at the venue!!
_________________________________
SOAR-ը մեծ Գաթա բենդի մասնակցությամբ բարեգործական համերգի անցկացման մասին, որը կֆինանսավորի Հայաստանի և Արցախի ծնողազուրկ երեխաների ուսմնական վարձերը։
Կհանդիպենք 2023 թվականի հունվարի 27-ին, ժամը 19:30-ին Հայ տանը:
Տոմսեր.
Մեծահասակ-30€
Երեխաներ 3—10 տ. — 15€
Տեղում հնարավեր կլինի գնել խմիչքներ և խորտիկներ:

Add to Google Calendar

Add Now